top of page

Pyschosomatiek achter klachten

"So called 'Dis-eases' are purely symptoms of an underlying toxicity within the cells of the body. When we are overly toxic our body creates a natural detoxification process to rid the body of these toxins."

"Wat heb je op de lever?"

"Spui je gal eens!"

"Wat (in het leven) ligt je zwaar op de maag?"

"Wat heb je allemaal moeten slikken?"

"Wat kun je moeilijk verteren?"

Elk ziektebeeld of aandoening heeft zijn boodschap

Ziektes een aandoeningen krijgen we niet zomaar. Daarvoor doen we onszelf iets aan of nemen we iets mee wat niet bij ons hoort.

Zoals hierboven bijvoorbeeld staat "Wat heb je op de lever?" geeft aan dat als je leverproblemen ervaart dit gepaard gaat met ongeuite emoties, namelijk boosheid. Als je veel emoties ervaart en nooit uit, gaan deze zich vast zetten op verschillende organen en onderdelen van het lichaam. Emoties dienen geuit te worden. Het woord staat niet voor niets voor Energy in MOTION. E-Motie!

Maag- en darmklachten kunnen zich bijvoorbeeld vormen wanneer men veel dingen in het leven te verduren krijgt die men niet of slecht kan verteren (of verkroppen).

Het vastzetten van deze energieën gebeurt altijd op celniveau en zelfs nog kleiner.

Deze energieën werken door naar het onderdeel van het lichaam en zal daar een verstoring te weeg brengen die niet altijd gelijk zal worden opgemerkt. Pas als het zover is dat er werkelijk fysieke klachten komen merken we op dat er wat mis is.

Veelal wordt dan opgemerkt dat het dan "al te laat is". Niets is minder waar! Zolang het orgaan of lichaamsonderdeel nog functioneert, kan het nog hersteld worden. Het ligt aan de cliënt zelf waar hij/zij zichzelf limiteert of openstelt voor een volledig herstel.

Alles wat het lichaam wilt aangeven is dat wij onszelf iets aandoen wat niet hoort. Het lichaam kan niet praten of communiceren zoals wij dat doen en zal het dus middels klachten moeten aangeven.

Luister naar wat het lichaam jou wilt vertellen middels klachten en ga ermee aan de slag.

Elke alternatief / energetisch therapeut kan hierbij helpen om de boodschap erachter duidelijk te krijgen en te helpen deze klachten te verminderen of zelfs te verhelpen. Daarnaast is het ook aan de cliënt om de boodschap tot zich te nemen en dat deel te veranderen in zijn of haar leven.

Zelfs wanneer een lichaamsonderdeel operatief verwijderd is (denk aan een galblaas, baarmoeder, nier), dan nog zal de energie er blijven zitten. Deze wordt niet meegenomen met het fysieke orgaan. Wanneer er dus baarmoeder problemen zijn geweest en deze is verwijderd, dan nog zal een behandeling om het verwijderen van de energieën nodig zijn.

Nog enkele voorbeelden van de relatie tussen klacht en lichaamsonderdeel:

Het bekken vertegenwoordigt de gyroscoop van jouw lichaam. Deze houdt jou ten alle tijden rechtop en in balans. Wanneer men bijvoorbeeld lijdt aan een instabiele bekkenbodem, dan is men niet in staat zichzelf staande te houden in het leven en heeft men anderen nodig om zo nu en dan op te steunen en zichzelf weer rechtop te zetten.

De kuiten gebruiken we als we moeilijk vooruit komen. Denk aan een wandeling in het zand of bergopwaarts. Maar ook als we zware lasten moeten meeslepen. Deze kunnen ook energetisch van aard zijn. Welke lasten sleep jij mee? Welke berg mag jij je overheen zetten?

De ruggengraat is de spil van ons lichaam. Alle zware lasten die wij meedragen drukken hierop. Denk maar aan rugklachten in alle vormen. Pijn in de onderrug tot en met een hernia kunnen worden veroorzaakt door het meedragen van lasten. Deze 'rugzak' mag en kan leeggemaakt worden. Welke lasten draag jij mee? Wat heb jij allemaal op je schouders liggen?

De knieën vertegenwoordigen onze buigzaamheid in het leven. Zijn we te star naar onszelf of naar de buitenwereld? Of waarvoor wil je niet buigen? Maak jij die kniebuiging naar jezelf als je er even doorheen zit? Of ga je star en onbuigzaam door omdat je denkt dat dat zo hoort?

Of maak je juist altijd die kniebuiging voor een ander en sta je niet op voor jezelf?

bottom of page